بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/31
کل خالص ارزش دارائی ها 85,275,903,235 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,260,061 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,260,061 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 9,368,428 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,209

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/02/24

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك توسعه صادرات

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك توسعه صادرات

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي ، فرنوش شيخ الاسلامي، پرندوش كرمانشاهاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

نمودار‌ها