بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/29
کل خالص ارزش دارائی ها 100,690,059,115 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,456,372 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,456,372 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,623,316 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,789

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/02/24

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك توسعه صادرات

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك توسعه صادرات

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي ، پرندوش كرمانشاهاني، سيدامير اعتمادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

نمودار‌ها