بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/02
کل خالص ارزش دارائی ها 77,409,107,725 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,891,837 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,891,837 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,957,337 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,232

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/02/24

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك توسعه صادرات

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي ، محمد خبري زاد، بهاره حيدري مقدم

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

نمودار‌ها