نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/27
کل خالص ارزش دارائی ها 711,266,918,212 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 51,645,869 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 51,645,869 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 52,002,867 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 13,772

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/02/24

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك توسعه صادرات

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي ، روح اله حسين زاده راوندي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار