نصب همراه صندوق fundMobileApp

پیش بینی یک کارگزار بورس از ادامه روند مثبت بازار سهام

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سیدرضا علوی مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات با مثبت ارزیابی کردن روند بازار و اعلام اینکه رشد و نزول بازار ما متاثر از عوامل گوناگون است، به هفته نامه بورس گفت: بحث مهم سودآوری شرکت هایی است که در دو سال گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودند. برخی از شرکتها سودآور نبودند، برخی دیگر نیز با زیان های انباشته و هزینه های مالی دست به گریبان بودند.وی ادامه داد: این موارد سبب شده بود به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، بورس نیز به رکود برود. منتها در مقاطعی، خوش بینی هایی به وجود آمد و همین مسئله نیز سبب شده بود بازار با رشد مواجه شود. اما جنس آن خوش بینی ها با جنس خوش بینی های فعلی که در بازار وجود دارد، فرق عمدهای دارد. در بعضی مواقع بازار با رشدی مواجه می شود که ناشی از خوش بینی های موجود در اقتصاد است و به اصطلاح پیش خور می شود اما در ادامه به دلیل اینکه حجم بورس ما بسیار کوچک است و در مقابل هم نقدینگی بسیار زیادی در جامعه وجود دارد، سبب خواهد شد به محض به وجود آمدن این خوشبینیها، هیجانات کاذبی را نیز به دنبال داشته باشیم.