نصب همراه صندوق fundMobileApp

تعدیل قیمت ها در صندوق سرمایه گزاری توسعه صادرات

با عنایت به اطلاعیه ها و گزارشات گروه بانکها و موسسات اعتباری بدینوسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری ، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تا اطلاع ثانوی با قیمت های صدور و ابطال تعدیل شده صورت می پذیرد.