نصب همراه صندوق fundMobileApp

کسب رتبه سوم در یک ماهه اخیر در بین صندوق های فعال در بورس اوراق بهادار

براساس گزارش مدیریت فناوری بورس ایران ، صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات  ، تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات ، موفق شد با کسب ٧٧/٣% بازدهی در یک ماهه منتهی به تاریخ١٢/٠٦/٩٥،رتبه سوم را دربین بیش از ١٠٠صندوق فعال در بورس اوراق بهادار ، کسب کند.
منبع fipiran.com