نصب همراه صندوق fundMobileApp

کسب رتبه اول در یک ماه اخیر در بین صندوق های فعال در بورس اوراق بهادار

براساس گزارش مدیریت فناوری بورس ایران ، صندوق سرمایه گذاری توسعه  صادرات  ، تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات ، موفق شد با کسب 26/30% بازدهی در یک ماهه منتهی به تاریخ96/02/17،رتبه اول را دربین بیش از ١٠٠صندوق فعال در بورس اوراق بهادار ، کسب کند.

منبع fipiran.com